SU Yupei (蘇宇沛)

Patents (CityU)

 1. 2022
 2. Accepted/In press/Filed

  一種可降解的聚乳酸基-聚多肽聚氨酯及其製備與應用

  HU, J., SU, Y., JIANG, Y. & SHI, S., 8 Mar 2022, (Accepted/In press/Filed) Priority No. 202210228475.0

  Research output: Patents, Agreements and Assignments (RGC: 51, 52, 53)51_Patents granted (CityU only, data source from KTO)

  Check@CityULib
 3. Accepted/In press/Filed

  仿蜘蛛絲二級結構的賴氨酸基聚氨酯聚脲及其製備與應用

  HU, J., SU, Y., JIANG, Y. & SHI, S., 8 Mar 2022, (Accepted/In press/Filed) Priority No. 202210228476.5

  Research output: Patents, Agreements and Assignments (RGC: 51, 52, 53)51_Patents granted (CityU only, data source from KTO)

  Check@CityULib
 4. 2021
 5. Accepted/In press/Filed

  半晶型形狀記憶聚合物及聚氨酯彈性纖維的制備方法

  HU, J., ZHANG, B., ZENG, D., SU, Y. & SUN, Z., 19 Oct 2021, (Accepted/In press/Filed) Priority No. 202111208737.9

  Research output: Patents, Agreements and Assignments (RGC: 51, 52, 53)51_Patents granted (CityU only, data source from KTO)

  Check@CityULib