GAO Shouwei (高寿偉)

Prizes/Honours

 1. 2021
 2. Research Tuition Scholarship

  • GAO, Shouwei (Recipient)
  • 1 Sep 2021
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 3. 2020
 4. Research Tuition Scholarship

  • GAO, Shouwei (Recipient)
  • 1 Sep 2020
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards