Dr. WANG Shiqi (王詩淇)

Prizes/Honours

 1. 2019
 2. Best Paper Award (IEEE VCIP)

  • WANG, Shiqi (Recipient)
  • 1 Dec 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 3. Best Paper Award

  • WANG, Shiqi (Recipient)
  • Jul 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 4. 2018
 5. IEEE ICIP Best Student Paper Award

  • WANG, Shiqi (Recipient)
  • Oct 2018
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 6. IEEE Multimedia 2018 Best Paper Award

  • WANG, Shiqi (Recipient)
  • Jul 2018
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 7. 2017
 8. PCM BEST PAPER AWARD

  • WANG, Shiqi (Recipient)
  • Sep 2017
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards