Miss LIEW Shiau Wei (劉曉薇)

Prizes/Honours

 1. 2022
 2. Chow Yei Ching School of Graduate Studies Entrance Scholarships

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 1 Sep 2022
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 3. 2020
 4. CityU Scholarship

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 16 Aug 2020
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 5. HKSAR Government Scholarship Fund - Belt & Road Scholarship (Malaysia)

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 16 Aug 2020
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 6. 2019
 7. CityU Scholarship

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 16 Aug 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 8. HKSAR Government Scholarship Fund - Belt & Road Scholarship (Malaysia)

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 16 Aug 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 9. Joseph Lau Student Exchange Awards

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 16 Aug 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 10. 2018
 11. CityU International Student Scholarship

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 16 Aug 2018
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 12. HKSAR Government Scholarship Fund - Belt & Road Scholarship (Malaysia)

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 16 Aug 2018
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 13. 2017
 14. CityU International Student Scholarship

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 16 Aug 2017
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 15. HKSAR Government Scholarship Fund - Belt & Road Scholarship (Malaysia)

  • LIEW, Shiau Wei (Recipient)
  • 16 Aug 2017
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards