Prof. KWOK Pang Fei (郭鵬飛)

Projects

 1. GRF: 俞樾《群經平議》斠正

  KWOK, P. F. & LIU, W. C.

  1/01/1521/06/18

  Project: Research

 2. GRF: 俞樾《諸子平議》斠正

  KWOK, P. F. & LIU, W. C.

  1/10/122/09/16

  Project: Research

 3. GRF: 王念孫《讀書雜志》斠正

  KWOK, P. F., CHAN, Y., HSU, T., KWOK, B. C., LIU, W. C. & SIU, K.

  1/01/1130/12/13

  Project: Research

 4. GRF: 王引之《經義述聞》斠正 (An Emendation to Wang Yinzhi's Jingyi Shuwen)

  KWOK, P. F., CHAN, Y., HSU, T., KWOK, B. C., LIU, W. C. & SIU, K.

  1/01/092/03/12

  Project: Research