Mr. ZHENG Leqian (鄭樂謙)

Prizes/Honours

 1. 2021
 2. Chow Yei Ching School of Graduate Studies Entrance Scholarships

  • ZHENG, Leqian (Recipient)
  • 1 Sep 2021
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 3. 2020
 4. HKSAR Government Scholarship

  • ZHENG, Leqian (Recipient)
  • 16 Aug 2020
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 5. 2019
 6. HKSAR Government Scholarship

  • ZHENG, Leqian (Recipient)
  • 16 Aug 2019
  • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards