Prof. CHIANG Kin Seng (鄭建成)

Prizes/Honours

 1. 2018
 2. Best Paper Award

  CHANG, Zeshan (Recipient) & CHIANG, Kin Seng (Recipient), Jul 2018

  Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 3. 2017
 4. Best Paper Award

  HUANG, Quandong (Recipient), WU, Yunfei (Recipient), Wei JIN (Recipient) & CHIANG, Kin Seng (Recipient), Nov 2017

  Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 5. 2016
 6. Young Scientist Award

  WU, Yunfei (Recipient) & CHIANG, Kin Seng (Recipient), Jul 2016

  Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 7. 2013
 8. Sichuan Provincial Scientific and Technological Progress Award 2013 – 1st Class

  Yunjiang RAO (Recipient), Zengling RAN (Recipient), Yiping WANG (Recipient), Tao ZHU (Recipient), Kin Seng CHIANG (Recipient), Yuan GONG (Recipient) & Yu WU (Recipient), 2013

  Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards