Mr. CHENG Ka Hei (鄭家禧)

Prizes/Honours

 1. 2019
 2. Chow Yei Ching School of Graduate Studies Entrance Scholarships

  CHENG, Ka Hei (Recipient), 1 Sep 2019

  Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards

 3. Hong Kong PhD Fellowship Scheme

  CHENG, Ka Hei (Recipient) & WU, Qi (Recipient), 2019

  Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards