Prof. MA Ka Fai (馬家輝)

Impact

  1. MOOC: Virtual Hong Kong: New World, Old Traditions

    Hoi To WONG (Participant), Ho Shing Horace IP (Participant) & Ka Fai MA (Participant)

    Impact: Cultural impacts