HU Jianyang

Author IDs

Biography

Qualifications

Master, Jinan University, China, Guangzhou

BSc. Guangzhou university of Chinese medicine, China, Guangzhou