Mr. XU Jiangang (徐健剛)

Prizes/Honours

  1. 2016
  2. Chow Yei Ching School of Graduate Studies Entrance Scholarships

    • XU, Jiangang (Recipient)
    • 1 Sep 2016
    • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards