Dr. Bernard Chi Yuen CHIU (趙智遠)

Prizes/Honours

  1. 2020
  2. Outstanding supervisor award

    • CHIU, Bernard Chi Yuen (Recipient)
    • 2 Jan 2020
    • Prize / Honour: Prizes and awards (RGC: 64B)64B_Prizes and awards