College of Engineering

Department of Mechanical Engineering

Organisational unit: Academic Departments

View graph of relations
 1. Published
  Xiao, R., Li, X., Jia, H., Surjadi, J. U., Li, J., Lin, W., Gao, L. & 2 others, Chirarattananon, P. & Lu, Y., Aug 2021, In: Materials and Design. 206, 109767.

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

 2. Published
  Yang, G., Wu, H., Li, Y., Wang, D., Song, Y., Zhou, Y., Hao, J. & 3 others, Zi, Y., Wang, Z. & Zhou, G., Aug 2021, In: Nano Energy. 86, 106095.

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

 3. Published
  Ahmad, S., Deng, W., Liu, H., Ali Khan, S., Chen, J. & Zhao, J., Aug 2021, In: Applied Thermal Engineering. 195, 117183.

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

 4. Online published
  Wang, B., Long, Z., Hong, Y., Pan, Q., Lin, W. & Yang, Z., 30 Jul 2021, (Online published) In: Nano Energy. 32 p.

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

 5. Published
  Lin, C., Gong, F., Qian, W., Huang, X., Tu, X., Sun, G., Bai, L. & 4 others, Wen, Y., Yang, Z., Li, J. & Guo, S., 28 Jul 2021, In: Composites Science and Technology. 211, 108816.

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

View all

Most downloaded

 1. Downloads 102
  Xu, W., Zhou, X., Hao, C., Zheng, H., Liu, Y., Yan, X., Yang, Z. & 4 others, Leung, M., Zeng, X. C., Xu, R. X. & Wang, Z., May 2019, In: National Science Review. 6, 3, p. 540–550

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 33
 2. Downloads 55
  Zhao, Y., Sun, H., Sha, X., Gu, L., Zhan, Z. & Li, W. J., Jan 2019, In: Micromachines. 10, 1, 7.

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 17
 3. Downloads 52
  Song, J., Zhou, W., Wang, Y., Fan, R., Wang, Y., Chen, J., Lu, Y. & 1 others, Li, L., 5 Jul 2019, In: Materials and Design. 173, 107773.

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 13
 4. Downloads 50
  Jia, B., Wang, F., Chan, H., Zhang, G. & Li, W. J., 2019, In: Microsystems and Nanoengineering. 5, 1.

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 3
 5. Downloads 45
  Xue, J., Gao, L., Hu, X., Cao, K., Zhou, W., Wang, W. & Lu, Y., Dec 2019, In: Nano-Micro Letters. 11, 46.

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 23

Most Cited

 1. Yang, T., Zhao, Y. L., Tong, Y., Jiao, Z. B., Wei, J., Cai, J. X., Han, X. D. & 6 others, Chen, D., Hu, A., Kai, J. J., Lu, K., Liu, Y. & Liu, C. T., 23 Nov 2018, In: Science (New York, N.Y.). 362, 6417, p. 933-937

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 319
 2. Qiao, J., Wang, Q., Pelletier, J., Kato, H., Casalini, R., Crespo, D., Pineda, E. & 2 others, Yao, Y. & Yang, Y., Jul 2019, In: Progress in Materials Science. 104, p. 250-329

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 173
 3. Xu, W., Zheng, H., Liu, Y., Zhou, X., Zhang, C., Song, Y., Deng, X. & 6 others, Leung, M., Yang, Z., Xu, R. X., Wang, Z. L., Zeng, X. C. & Wang, Z., 20 Feb 2020, In: Nature. 578, 7795, p. 392-396

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 173
 4. Wang, D., Sun, Q., Hokkanen, M. J., Zhang, C., Lin, F., Liu, Q., Zhu, S. & 8 others, Zhou, T., Chang, Q., He, B., Zhou, Q., Chen, L., Wang, Z., Ras, R. H. A. & Deng, X., 4 Jun 2020, In: Nature. 582, 7810, p. 55-59

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 169
 5. Surjadi, J. U., Gao, L., Du, H., Li, X., Xiong, X., Fang, N. X. & Lu, Y., Mar 2019, In: Advanced Engineering Materials. 21, 3, 1800864 .

  Research output: Journal Publications and Reviews (RGC: 21, 22, 62)21_Publication in refereed journalpeer-review

  Scopus citations: 151

View all